Baden, Rakúsko

  • Klient:
    Arbor Vitae
  • Dátum:
    jún 2014
Projektové zadanie:
  • Ošetrenie stromu
  • Zdravotný rez
  • Inštalácia dynamickej väzby defektného vetvenia
SU

Super User