Projektové zadanie: Ošetrenie chránenej Lípy velkolistej, zdravotný rez, montáž dynamickej väzby, Rakúsko, Štajersko

Projektové zadanie Na tejto lipe veľkolistej s obvodom kmeňa 532 cm a výškou 29,5 m. bol vykonaný zásah na zlepšenie jej aktuálnych statických charakteristík, ktorý pozostával zo zdravotného

...

Projektové zadanie: Ošetrenie stromu Zdravotný rez Inštalácia dynamickej väzby defektného vetvenia

Projektové zadanie: výrub stromu orech kráľovský pri budove, postupné pílenie stromu po kusoch a púšťanie do lana na bezpečné miesto aby nedošlo k poškodeniu strechy domu. Následná manipulácia

...

Projektové zadanie: Ošetrovanie chránených stromov Platan javorolistý v Rakúsku pre firmu Arbor Vitae

Projektové zadanie: Postupné spílenie stromu topoľ čierny tesne pri budove rušňového depa, výrub stromu sa realizoval so žeriavom, jednotlivé ramená stromu sa rozpilovali na menšie kusy. Jednalo

...

Projektové zadanie: Výrub stromu na cintoríne Frauenberg v Banskej Štiavnici. Duglaska tisolistá rástla na cintoríne tesne pri hroboch. Výrub - odpilenie stromu bolo realizované so žeriavom,...

Projektové zadanie: Výrub lipy malolistej na cintoríne v havarijnom stave, napadnutá lipa drevokaznými hubami práchnovec kopytovitý ( Fomes fomentarius ) a uhliarik pálený ( Kretzschmaria deusta

...

Projektové zadanie: Výsadba stromov lieska turecká ( Corylus colurna ) v mestských častiach Handlová. Jednalo sa o vzrastlé alejové stromy so zapestovanou korunou na podchodnú výšku 2,2 m.

...