Výrob - asanácia

Výrub, alebo asanácia, je posledné a nezvratné riešenie. Pokiaľ je strom vážne poškodený, priamo ohrozuje svoje okolie, majetok, život a zdravie, hrozí vývratom alebo sa jeho estetická, ekologická, či iné hodnoty blížia k nule býva výrub a následné nahradenie zdravým, vzrastlým stromom z dlhodobého hľadiska často krát lepšie riešenie. V prípadoch, že nie je možné použiť ťažkú techniku /plošiny, žeriavy/ sme schopní pomocou stromolezeckých techník asanovať aj stromy rastúce v zložitých podmienkach.

Máte problémy s rizikovými drevinami na vašom pozemku? Neváhajte nás kontaktovať


Vytlačiť