Banská Bystrica

  • Klient:
    Banská Bystrica
  • Dátum:
    február 2019
Projektové zadanie:

Výrub lipy malolistej na cintoríne v havarijnom stave, napadnutá lipa drevokaznými hubami práchnovec kopytovitý ( Fomes fomentarius ) a uhliarik pálený  ( Kretzschmaria deusta )  Výrub stromu sme realizovali postupným bezpečným riggingovím vybavením, najprv sme odpílili kostrové konáre a následne sme jednotlivé ramená púšťali na lane bezpečne dole kde preberali pozemáci odpílene časti stromu. Jednalo sa o havarijný strom na cintoríne, výrub stromu v extrémnych podmienkach.

SU

Super User