Handlová výsadba vzrastlých alejových stromov

  • Klient:
    Mesto Handlová
  • Dátum:
    november 2018
Projektové zadanie:

Výsadba stromov lieska turecká ( Corylus colurna ) v mestských častiach Handlová. Jednalo sa o vzrastlé alejové stromy so zapestovanou korunou na podchodnú výšku 2,2 m. Kotvené stromy boli nadzemním kotvením kolmi a fixované kokosovým splietanim lanom, následne bola vytvorená zálievková misa vyplnená mulčovacou kôrou pre podporu mikroklímy ....

SU

Super User