• Klient:
    Obec Nová Baňa
Projektové zadanie:

výrub stromu orech kráľovský pri budove, postupné pílenie stromu po kusoch a púšťanie do lana na bezpečné miesto aby nedošlo k poškodeniu strechy domu. Následná manipulácia s konármi, drevnou hmotou a vývoz vzniknutého odpadu na skládku.

SU

Super User