Zvolen - rušňové depo

  • Klient:
    Zvolen
Projektové zadanie:

Postupné spílenie stromu topoľ čierny tesne pri budove rušňového depa, výrub stromu sa realizoval so žeriavom, jednotlivé ramená stromu sa rozpilovali na menšie kusy. Jednalo sa o extrémni výrub stromu ktorý bol situovaný blízko pri budove.

SU

Super User